Kedelrensning

OMØ er specialiserede i kedelrensning og kommer overalt i Danmark, Sverige og Norge.

Vi udfører kedelrensning som blæserensning, tør med sand - med og uden mobil ventilation (OMØ Sugeren), on- og offline sprængninger, stillads, affaldshåndtering, mammutsugning m.m.

Vi har mange års erfaring med alle typer kedelkonstruktioner og har stor erfaring i rådgivning om og planlægning af revisioner således, at tiden kan optimeres.

Links til datablade

Læs mere om vores suplerende ydelser som: 


Du får bl.a.:
 • Samarbejde med underentreprenører om de ydelser, du har behov for i forbindelse med leverancen
 • Erfarne operatører, altid en formand på et skift.
 • Løbende orientering om fremdriften
 • Sprængningsrensning, online
 • Afrensning af kedler og overhedere
 • Konkurencedygtige priser
 • 24 timers drift
 • Vi efterlever alle kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøregler med styringssystemerne: ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001
 • Precertificeret i henhold til Sellicha by Achille

 

Andre ydelser

Vi udfører også mange andre opgaver på kraft- og kraftvarmeværker:

 • Flakelining og keramiske belægninger i posefiltre og røggaskanaler
 • Blæserensning af glasfiber-quenchtanke
 • Blæserensning med tøris af gasvekslere, hydratskalkanlæg samt øvrige dele i røgrens
 • Spuling og blæserensning med tøris af varmevekslere
 • spule- og sugeopgaver.

Vi er kendt for en høj grad af fleksibilitet og meget erfarne operatører.

Vi kan være igang overalt i Danmark indenfor 8 timer og indenfor 24 timer i Sverige og  Norge.

Vores udstyr er placeret på lagerpladser mange steder i Norden, hvilket sikrer mulighed for en hurtig og effektiv opstart.