Pannrengöring

OMØ är specialiserade på pannrengöring och kommer överallt i Danmark, Sverige och Norge.

Vi utför pannrengöring som torr blästring med sand - med eller utan mobil ventilation (OMØ Sugaren), on- och offline sprängningar, ställning, avfallshantering, mammutsugning m.m.

Vi har många års erfarenhet av alla typer av pannkonstruktioner och har stor erfarenhet av rådgivning om och planering av revisioner således, att tiden kan optimeras.

Länkar till datablad

Läs mer om våra kompletterande tjänster som:: 

 Du får bl.a.:

 • Samarbete med underentreprenör om de tjänster, du har behov av i samband med leveransen
 • Erfarna operatörer, alltid en förman på skiftet.
 • Löpande orientering om framdriften
 • Sprängsotning, online
 • Rengöring av pannor och överhettare
 • Konkurrenskraftiga priser
 • 24 timmars drift
 • Vi lever upp till alla kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöregler med styrsystemen: ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001
 • Precertifierade i enlighet med Sellicha by Achilles

Andra Tjänster

Vi utför även många andra arbeten på kraft- och kraftvärmeverk:

 • Flake lining och keramiska beläggningar i påsfilter och rökgaskanaler
 • Blästring med sand av glasfiber härdningsbehållare
 • Blästring med torris av gasväxlare, hydratkalkanläggningar samt övriga delar i rökavskiljare
 • Spolning och blästring med torris av värmeväxlare

Vi är kända för hög flexibilitetsgrad och mycket erfarna operatörer.
Vi kan vara igång överallt i Sverige inom 24 timmar.
Vår utrustning finns placerad på lagerplatser på många ställen i Norden, vilket säkrar möjligheten för snabb och effektiv start.