OMØ Sugaren - Flexibel mobil ventilation

OMØ Sugaren är en unik och mycket flexibel ventilationslösning, som kan minska dammbelastningen och därmed optimera arbetsförhållanden i många sammanhang.

OMØ-Sugaren utvecklades för att lösa detta problem. Den har en unik sugförmåga på 20 000 m3/h, den är monterad på en trailer, vilket innebär att den kan komma fram överallt.

OMØ-Sugaren kan användas både vid pannrengöring, ventilationsrengöring, blästring samt mycket annat.

Sugertransport på vej til job Sugertransport på vej til job

OMØ Sugaren används vid pannrengöring

Reducerar dammbelastningen och optimerar arbetsvillkoren med bl.a.:

  • Vakuum nog till 2 blästringsanläggningar
  • Kan snabbt skiftas till by-pass förbi filtren
  • Kan användas vid kylning, utsugning vid inconel svetsning samt utsugning av vattenångor vid vattenskärning
  • Möjliggör effektiv ventilation och en förbättring av arbetsmiljön för alla metarbetaregruppera under revisioner
  • Kortar ner revisionstid med partiella presseningsavspärrningar
  • Genom att spärra mot elfilter kan man stänga av sugfläkten och blästra pannan samtidigt som det arbetas på rökgassidan.
  • Genom att spärra till ugnen kan det blästras i pannan samtidigt som det arbetas på t.ex. eldstadsrostar /trattar o.s.v.
  • Sugaren är monterad på en trailer, vilket gör att den kan komma fram överallt.

Se datablad her