Miljö, arbetsmiljö och kvalitet = QHSE

Vi har valt att arbeta seriöst med miljö, arbetsmiljö och kvalitet

För att säkra, att vi hela tiden bevarar fokus på dessa områden, har vi valt att etablera styrsystem i enlighet med internationella standarder
 

  • ISO 9001, kvalitet
  • ISO 14001, extern miljö och
  • OHSAS 18001, arbetsmiljö

Systemen har vi samlat i ett system, kallat för QHSE, som certifieras årligen av Dansk Institut for Certificering.
 

Alla våra tjänster och arbetsprocesser omfattas av systemet. För våra kunder och oss innebär det:

  • Inga förseningar i produktionen eftersom alla arbetsprocesser är utarbetade. Därför riskerar du inte att arbetet stoppas mitt i processen.
  • Alla miljöhänsynstaganden är tagna och du har säkerhet för, att du inte får efterföljande obehagliga "överraskningar".
  • Kvaliteten är i topp. Vi har extra fokus på, att alla arbeten är i ordning, när vi överlämnar dem. Förutom att det är ett resursspill för ALLA parter, är att göra om ett arbete en av största miljöbelastningar!
  • Du får inga problem med miljömyndigheter (Miljökontroll, Arbetarskyddsstyrelsen) Vi känner till och följer ALLA miljöregler, både när det gäller anmälningar och regler från offentliga myndigheter och arbetsmiljö

 

OMØ A/S är ISO 9001:2015, 14001:2015 och OHSAS 18001:2008 certificerat.

OMØ A/S är Achilles Sellihca certificerat.