Dato 
Område for AFI:
  
  
AFI består af: 
Baggrund 
Hvor er det konstateret?
  
Sag. adresse: 
Hvem har konstateret AFI? 
Initialer 
Er afvigelsen rettet med det samme? 
Sign: 
Vedhæft billede 
Hvad kan gøres for at undgå lign afvigelser igen