Nyhetsbrev

På OMØ ser vi fram emot den kommande perioden där vi i samarbete med våra kunder påbörjar planeringen av nästa säsong med underhållsarbeten.

Vi vill därför framhäva några av de underhållsmöjligheter som kan ge längre livslängd och inte minst lösningar för att kunna utföra ytbehandlingen på ett mer fördelaktigt sätt:

 • Förutom att reducera mängden fastbränt slagg innan blästringen innebär en sprängsotning en bättre arbetsmiljö för de personer som sedan ska arbeta i pannan.

 • Generatorer, elmotorer, pumpar m.m. som ska avfettas kan med fördel rengöras med torris - en skonsam rengöring som inte efterlämnar något sekundärt avfall.

 • Kritiska områden som ska blästras innan tjockleksmätning, eller undersökning av revor i rörsvetsningar, och där damm kan vara ett problem, kan enkelt behandlas med en Bristle Blaster. Det är en flexibel och ekonomiskt attraktiv lösning eftersom den endast behöver anslutas till kundens egen tryckluft.

 • Med egenutvecklad och ändamålsenlig robotutrustning kan vi erbjuda utvändig och invändig rengöring av tankar - en lösning som också möjliggör
en effektiv rengöring i "no entry"-områden.


Vi vill så snart det är möjligt gärna diskutera de konkreta möjligheterna för era specifika behov.

Under vintern satte vi extra fokus på hur vi kan förbättra oss och under våren skickade vi ut en enkät. Bland svaren kunde vi se att vi skulle rikta vår uppmärksamhet på den avslutande städningen.

 

Därför lägger vi nu extra kraft på att lämna arbetsplatsen i samma fina skick som den var i när vi kom.

Förra våren blev vi uppköpta av Ragn-Sells i Sverige. Det innebär att vi framöver är en del av industriservice-avdelningen med en medarbetarstab på ca 160 medarbetare fördelade i Danmark och Sverige.

Våra nuvarande aktiviteter kommer att fortsätta oförändrat. Det innebär samtidigt att vi nu även kan erbjuda:

 • ultrahögtrycksspolning
 • torrsugning
 • slamsugning
 • alla typer av avfallshantering
 • besiktning och underhåll av tankar 


Med vårt breda utbud av utrustning och tekniker kan vi därför hantera alla typer av material på ett säkert och miljövänligt sätt. Vi kan därmed i ännu högre grad leva upp till vår önskan om att leverera kompletta och effektiva lösningar.

Vårt framtida namn kommer att vara Ragn-Sells - OMØ Industriservice.

Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.

Med vänlig hälsning


Ralph Nielsen - Direktör

Ragn-Sells - OMØ Industriservice

9 september 2016


 

Nyhedsbrev februar 2016


OMØ Industriservice är ett innovativt och tillväxtorienterat företag. Vårt fokus ligger på att erbjuda en lösning som lever upp till den överenskomna kvaliteten, som utförts effektivt och av yrkesmässigt kompetenta medarbetare.

Det önskar vi också att vara kända för i framtiden. För det krävs att vi ständigt är uppmärksamma på var och hur vi kan förbättra oss. Därför är svaren på våra kundlojalitetsfrågor och omdömena från våra kunder mycket viktiga. 


Vi vill gärna tacka för all den feedback som vi fått så här långt.

Vi vill bli bättre. Därför hoppas vi att du vill lägga 5 min. på att fylla i den bifogade enkäten. Om du hellre vill besvara enkäten i dialog med en medarbetare från OMØ, kontaktar vi dig gärna på telefon.

Vi räknar med att vi i slutet av 2016 ska kunna ge dig en status på vilka insatser vi gjort samt vilka resultat vi uppnått. 

Vi vill samtidigt gärna ta tillfället i akt och presentera vår senaste video om vårt företag för dig. Beroende på din nätanslutning kan det ta en liten stund att hämta filmen från nätet.

Riktigt mycket nöje och tack för ditt deltagande.
Nyhetsbrev


På OMØ tycker vi alltid det är spännande med utmanande uppdrag. Det kan bli starten på utvecklandet av nya lösningar som både är mer arbetsmiljövänliga och ekonomiskt fördelaktiga för våra kunder.

Just nu håller vi på att utföra en del tester eftersom vi räknar med att rengöra påsfilter med specialutvecklade munstycken.

Denna lösning ger ännu effektivare rengöring än den traditionella ”blåsningen” – dels blir jobbet utfört snabbare, dels kan en större effektförbättring uppmätas efter rengöringen. 

Vi räknar därför med att direkt efter nyår kunna presentera lösningen för alla våra kunder med påsfilter. 

Under det senaste året vi inhämtat värdefull erfarenhet när det gäller spolning av cisterner med hjälp av vår nya metod - OMØ-robotten, som styrs av en person på marken.

Den magnetiska roboten är utrustad med specialutvecklade munstycken och avlägsnar endast topcoaten. På så sätt undviker man att frisk färg som sitter fast bra avlägsnas. I slutändan innebär det en besparing eftersom cisternen sedan inte behöver målas med lika många lager.

Detta är inte bara en billigare utan även en snabbare lösning.

Hittills har vi främst använt den för utvändig rengöring. Just nu håller vi på att skaffa oss erfarenhet av invändig spolning av oljecisterner. 

Vi har nu stor nytta av att vi i dag är en del av Ragn-Sells, eftersomdet
ger oss mö
lighet att använda deras specialkompetens inom cisternrengöring samt tillgång till exempelvis mammutsug. Denna kraftiga sug använder vi för uppsugning av torrsubstans.

Som alltid är vi intresserade av att veta vad som är viktigast för våra kunder. Därför tycker vi om utlåtanden som dessa:

 • Ni har gjort ett riktigt bra jobb, ni löser problem och håller tidsplanen.
 • Bra styrning och fokus på att hålla tidsplanen och utföra uppdraget på ett bra sätt.
 • Sprängningen före granskningen var helt säkert bästa möjliga. Det märker vi på att det krävs  mindre sandblästring och på den tid det tar innan anläggningen är redo för själva granskningen. Vi sparar minst ett dygn. Vi vill absolut rekommendera det för andra.
 • OMØ är självgående och har stor erfarenhet av sandblästring av pannor.
Till sist vill vi önska alla en god jul och ett gott nytt år.

OMØ Industriservice A/S bliver en del af Ragn-Sells.
Miljøservicevirksomheden Ragn-Sells udvider sine investeringer i industriservice som en del af sin industrielle omstilling.
Ragn-Sells erhverver derfor det højteknologiske industriserviceselskab OMØ Industriservice A/S for på den måde at kunne tilbyde håndtering af alle typer af materialer.
OMØ og Ragn-Sells har i mange år arbejdet sammen om opgaver under udførsel i Sverige, Norge og Danmark. Det har derfor været naturligt, at netop OMØ med sit speciale og store erfaring indenfor rensning af forbrændingsanlæg, er den oplagte partner.
 
Med købet af OMØ Industriservice A/S bliver Ragn-Sells derfor førende inden for sprængnings- og blæserensning af rør, tanke og kedler, primært inden for kraftværker og andre forbrændingsanlæg. Rengøringsprocessen er unik, idet den i vid udstrækning udføres med robotter og specialsugere.
”Ragn-Sells køb af OMØ Industriservice A/S betyder, at Ragn-Sells nu kan tilbyde totalløsninger i både sprængning, rengøring, tørsugning, spol & sug og håndtering for alle typer af materialer” siger Ulf Ervèr, Business Area Manager farligt affald Ragn-Sells.
OMØ Industriservice A/S vil efter købet fortsætte som selvstændig virksomhed i Ragn-Sells med adresse på Islevdalvej i Rødovre og med det bestående personale.
”Nu begynder det vigtige arbejde, for de ansatte i OMØ Industriservice A/S og fra Ragn-Sells for sammen at kunne præsentere vores udvidede tilbud til vores kunder og nye kunder, slutter Ulf Ervèr.”
”Som Sveriges førende miljøservicevirksomhed med aktiviteter i hele Skandinavien, bliver den nye ejer vigtig i den udvikling, vi står for. Sammen er vi stærkere fortæller Ralph S. Nielsen, administrerende direktør  i OMØ Industriservice A/S.”
For yderligere information kontakt:

Ralph S. Nielsen, Administrerende direktør Mobil: +45 4014 6132, rsn@omoe.dk
Ulf Ervèr, direktør Ragn-Sells, +46 070-9272523,
ulf.erver@ragnsells.com

Med venlig hilsen

Ralph S. Nielsen
OMØ Industriservice A/S

Flake Lining

 

Ett förebyggande ytskydd som kan spara underhållsutgifter.Flake Lining är ett ytskydd bestående av glasförstärkt vinylester. Materialet har mycket hög kemikalieresistens och kan bl.a. stå emot kondenserande svavelsyra i rökgaser.OMØ har flera typer av vinylesterprodukter. Aktuell produkt och behandling väljer man ut
utifrån:

 • rökgasanalys
 • temperatur

 • material

 • konstruktion 


Flake Lining kan tåla temperaturer upp till 180° torr luft under varaktig belastning.


Att genomföra en Flake Lining med lång livslängd kräver en mycket omsorgsfull och noggrann förbehandling med flera kontrollmätningar under arbetets förlopp. Behandlingen avslutas med en 100 % porsökning av ytan för att säkerställa att den är helt tät.


Flake Lining kan utföras på stål och betong och kan t.ex. användas på :

 • Rökgaskanaler
 • Fläkthus och hjul

 • Påsfilter

 • Betongtankar och betongrännor i rökrensbyggnader 

 • Ståltankar och behållare med korrosivt innehåll

 • Absorber på kraftverk


Under behandlingen använder vi oss av kraftig ventilation med hjälp av OMØ Sugaren (Fläkten). Det innebär att vi kan sandblästra helt utan behov av vatten. Detta säkerställer en fullständigt torr yta innan applicering. Samtidig används OMØ Sugaren för att ventilera bort lösningsmedel så att man uppnår bäst möjlig arbetsmiljö.

Så gott som alla anläggningar har problem med korrosion. Många svetsar årligen i nya plåtar, med efterföljande kostnader för bl.a.: isolerings-, ställnings-, reparations- och svetsarbete. Alternativt kan väljas en förebyggandelösning  och därmed  undviks löpande underhållsarbeten.
 

Flake Lining är en riktig bra investering.  I flesta fall håller ytskyddet i mer än 10 år.
Vi kan tillika kombinera Flake Lining med keramiska beläggningar, vilket är lämpligt i områden med kraftig erosion

Vi besöker er gärna och ger förslag om hur och vilken typ av behandling som kan utföras hos er.
Vi ger också gärna ett fast pris, vilket ger er möjlighet att planera och budgetere er reparation.