Ragn-Sells förvärvar det danska högteknologiska saneringsbolaget OMØ Industriservice A/S.

 

OMØ kommer som varumärke efter köpet att drivas vidare som ett separat bolag där det tydligt framgår att det nu är ett bolag i Ragn-Sells - OMØ Industriservice-divisionen.

Ragn-Sells och OMØ har under maånga år haft ett nära samarbete vilket gjort affären naturlig för bäda parter.