Inspektion af korrosionsbeskyttede overflader

I forbindelse med udførsel af korrosionsbeskyttende overfladebehandling kan vi tilbyde at inspicere de udførte opgaver med vores egen Frosio-NS476 certificeret inspektør.

For at beskytte optimalt, skal overfladebehandlingen være intakt og hæfte til ståloverfladen. Derfor inspiceres overfladen efter blæsningen med det formål at kontrollere, at overfladen er ren og ruheden giver mulighed for god vedhæftning.

Før og under påførsel af malingen kontrollerer vi, om belægningerne er påført korrekt og om specifikationerne er fulgt.

Et godt og effektivt udført arbejde betyder mindre sandsynlighed for, at der skal foretages reparationsarbejder i utide. I sidste ende betyder det en reduktion af vedligeholdelsesudgifterne.

For allerede overfladebehandlede konstruktioner kan vi tilbyde inspektion, hvor korrosionstilstanden og kvaliteten af overfladebeskyttelsen fastlægges. Vi tilbyder samtidig rådgivning om og udførsel af efterfølgende afrensning og behandling.

Inspektionerne udføres både nationalt og internationalt.