Presse og nyheder

 

Artikler og nyheder fra branchen og OMØ A/S.


Nyhedsbrev

I OMØ ser vi frem til den kommende periode, hvor vi i samarbejde med vores kunder begynder planlægningen af næste sæson af vedligeholdelsesopgaver. 

Vi vil derfor fremhæve nogle  af de vedligeholdelsesmuligheder, der kan betyde længere levetid og ikke mindst løsninger til at udføre overfladebehandlingen mere fordelagtigt:

 • Foruden at reducere mængden af fastbrændt slagge forud for blæserensningen, betyder en sprængningsrensning også et bedre arbejdsmiljø for de personer, der efterfølgende arbejder i kedlen.
 • Generatorer, el-motorer, pumper m.v., der skal affedtes, kan med fordel rengøres med tøris - en skånsom afrensning, der heller ikke efterlader noget sekundært affald.
 • Kritiske områder, der skal blæserenses forud for udførsel af tykkelsesmålinger eller scanning for revner i rørsvejsninger og hvor støv kan være problematisk, kan nemt klargøres med en Bristle Blaster. Det er en fleksibel og økonomisk attraktiv løsning, da løsningen alene kræver tilkobling til kundens eget trykluft.
 • Med egenudviklet og formålsbestemt robotudstyr kan vi tilbyde udvendig og indvendig afrensning af tanke - en løsning der også giver mulighed for en effektiv afrensning i "no entry"-områder.

Ved førstkommende lejlighed vil vi gerne drøfte de konkrete muligheder med udgangspunkt i jeres specifikke behov.

I foråret 2015 blev vi opkøbt af Ragn-Sells i Sverige. Det indebærer, at vi fremover vil være en del af industriservice-divisionen - med en medarbejderstab på ca. 160 medarbejdere fordelt på Danmark og Sverige.

Vores nuværende aktiviteter vil fortsætte uændret. Det betyder samtidig, at vi fremover også kan tilbyde:

 • ultrahøjtryksspuling
 • tørstofsugning
 • slamsugning
 • forskellige former for affaldshåndtering

Med vores brede udvalg af udstyr og teknikker, kan vi således håndtere alle typer af materialer på en sikker og miljøvenlig måde. Vi kan derfor i endnu større grad leve op til vores ønske om at levere komplette og effektive løsninger.

Vores fremtidige navn vil være Ragn-Sells - OMØ Industriservice.

Vi ser frem til det fortsatte samarbejde.

 

 

Nyhedsbrev


OMØ Industriservice er en innovativ og vækstorienteret virksomhed. Vi har fokus på at tilbyde en løsning, der lever op til den aftalte kvalitet, er udført effektivt og af faglige kompetente medarbejdere.


Det vil vi også grene være kendt for fremover. Det kræver, at vi konstant er opmærksomme på, hvor og hvordan vi kan forbedre os. Derfor har besvarelsen af vores kundeloyalitetsspørgsmål og udsagn fra vores kunder rigtig stor betydning.

Vi vil gerne sige tak for de mange tilbagemeldinger, som vi har modtaget indtil nu.

Vi ønsker at blive bedre. Vi håber derfor, at du vil afsætte 5 min. til at udfylde vedlagte spørgeskema. Vil du hellere basvare skemaet i dialog med en medarbejder fra OMØ, vil vi gerne tilbyde at kontakte dig telefonisk. 

Vi forventer, at vi i slutningen af 2016 kan give dig en status på, hvilke indsatser vi har gjort og hvilke resultater, vi har opnået.

Vi vil samtidig gerne benytte lejligheden til at præsentere vores seneste video af vores virksomhed for dig. Afhængig af din netforbindelse kan det tage lidt tid at hente filmen ned fra nettet.

Rigtig god fornøjelse og tak for din deltagelse.


Nyhedsbrev


I OMØ finder vi det altid spændende at stå overfor en udfordrende opgave. Det kan være med til at give startskuddet til at udvikle nye løsninger, der både er mere arbejdsmiljøvenlige og økonomisk fordelagtige for vores kunder.

For tiden er vi ved at gennemføre nogle testforsøg idet vi forventer at  rense posefiltre med nogle specialudviklede dyser.


Ved at benytte denne løsning fremfor den traditionelle ”pustning” opnås en endnu mere effektiv rensning – dels udføres opgaven hurtigere og dels kan vi måle en større ændring i effekten efter rensning. 


Vi forventer derfor, at vi straks i det nye år kan præsentere løsningen for alle vores kunder med posefiltre.

Igennem det sidste år har vi indhøstet nogle gode erfaringer med spuling af tanke udført med vores forholdsvis nye metode OMØ-Robotten, der styres af én mand fra jorden.

Den magnetisk kørende robot er udstyret med dyser, udviklet til formålet, og begrænser sig til at rense topcoaten af. Herved undgås at fjerne sund og godt vedhæftet maling.

Det betyder en besparelse i sidste ende, da tanken skal coates med færre lag efterfølgende.

Ud over en billigere løsning, betyder det også en hurtigere løsning.

Vi har hidtil primært anvendt den til udvendig afrensning. På nuværende tidspunkt er vi ved at indhente nogle erfaringer med indvendig spuling af olietanke. 

Vi har nu et stort udbytte af, at vi nu er en del af Ragn-Sells, idet vi kan anvende deres ekspertise inden for tankrensning og have rådighed over eksempelvis en mammutsuger. Denne kraftige suger anvender vi til sugning af tørstof.

Som altid er vi interesseret i at vide, hvad der betyder mest for vores kunder. Derfor glæder vi os over udtalelser som disse:

 • I har udført et rigtig godt stykke arbejde, løser problemer og holder tidsplanen
 • God styring og fokus på at holde tidsplanen og udføre opgaven godt
 • Sprængning før revision var helt sikkert til 10. Det kan vi mærke på den måde, at vi sparer på sandblæsningen og den tid, der går, før anlægget er klar til selve revisionen. Vi sparer mindst et døgn. Vi vil klart anbefale det til andre
 • OMØ er selvkørende og har god erfaring med sandblæsning af kedler
Afslutningsvis ønsker vi alle en glædelig jul og et godt nytår.
 

December 2015


OMØ Industriservice A/S bliver en del af Ragn-Sells.
Miljøservicevirksomheden Ragn-Sells udvider sine investeringer i industriservice som en del af sin industrielle omstilling.
Ragn-Sells erhverver derfor det højteknologiske industriserviceselskab OMØ Industriservice A/S for på den måde at kunne tilbyde håndtering af alle typer af materialer.
OMØ og Ragn-Sells har i mange år arbejdet sammen om opgaver under udførsel i Sverige, Norge og Danmark. Det har derfor været naturligt, at netop OMØ med sit speciale og store erfaring indenfor rensning af forbrændingsanlæg, er den oplagte partner.
 
Med købet af OMØ Industriservice A/S bliver Ragn-Sells derfor førende inden for sprængnings- og blæserensning af rør, tanke og kedler, primært inden for kraftværker og andre forbrændingsanlæg. Rengøringsprocessen er unik, idet den i vid udstrækning udføres med robotter og specialsugere.
”Ragn-Sells køb af OMØ Industriservice A/S betyder, at Ragn-Sells nu kan tilbyde totalløsninger i både sprængning, rengøring, tørsugning, spol & sug og håndtering for alle typer af materialer” siger Ulf Ervèr, Business Area Manager farligt affald Ragn-Sells.
OMØ Industriservice A/S vil efter købet fortsætte som selvstændig virksomhed i Ragn-Sells med adresse på Islevdalvej i Rødovre og med det bestående personale.
”Nu begynder det vigtige arbejde, for de ansatte i OMØ Industriservice A/S og fra Ragn-Sells for sammen at kunne præsentere vores udvidede tilbud til vores kunder og nye kunder, slutter Ulf Ervèr.”
”Som Sveriges førende miljøservicevirksomhed med aktiviteter i hele Skandinavien, bliver den nye ejer vigtig i den udvikling, vi står for. Sammen er vi stærkere fortæller Ralph S. Nielsen, administrerende direktør i OMØ Industriservice A/S.”
For yderligere information kontakt:

Ralph S. Nielsen, Administrerende direktør Mobil: +45 4014 6132, rsn@omoe.dk
Ulf Ervèr, direktør Ragn-Sells, +46 070-9272523,
ulf.erver@ragnsells.com

Med venlig hilsen

Ralph S. Nielsen
OMØ Industriservice A/S


Robot-spuling

OMØ har for første gang udført sandblæsning og spuling med robot.
Robotten er fjernstyret og kan styres af en enkelt person.

Indtil nu har det været udfordrende at rense alger af ydersider af tanke - man har renset med børster oven- eller nedefra. Dette har efterladt et bælte midtpå der ikke kunne renses uden brug af lift eller crawlere, altså alternativer der både er dyrere og tager længere tid. Ved sandblæsning er robotten væsentligt hurtigere end sandblæsning ved manuelt arbejde.

Se herunder videoen fra robottens spuling i Fredericia.

 

OMØ A/S er PUFO-godkendt

 
Pr. d. 26. februar 2014 er OMØ A/S igen godkendt til at udføre korrosionsbeskyttelse i ståltanke. PUFO (Prøvningsudvalget for Olietanke) forlænger godkendelsen af OMØ A/S indtil d. 1. maj 2017, til at udføre beskyttelse af indvendige overflader af ståltanke. Det er ved lov bestemt at tanke med indvendig korrosionsbeskyttelse skal tæthedsprøves og inspiceres minimum 10 år efter behandling. Vha. typegodkendt epoxy belægning kan OMØ A/S sikre optimal vedligeholdelse af ståltanke. Dette kan også udføres på allerede ibrugtagne tanke, både på overjordiske- og nedgravede tanke.

For mere information vedrørende PUFO-godkendelse, fra Miljøstyrelsen, klik her


 

Sprængningsrensning

 Ny metode til sprængningsrensning til anvendelse i kedler og overhedere introduceres i for vores aktuelle kunder i Danmark fra den 1. oktober 2012. Fordelene ved den nye metode er bla.

 • Ingen risiko for forstyrrende "fragmenter" i transportører
 • Sprængningsrensning giver ikke emmision ud af luger
 • Lanse og indførsel er mere fleksibel
 • Vi kan nå positioner, vi ikke hidtil har kunnet nå
 • Lansen kan fremføres i inspektionsluger ned til Ø5 cm.
 • Støjen fra sprængninger er under 95 DB

Metoden har vi anvendt gennem længere tid i bla. Sverige, med rigtig god erfaring.

Alle arbejdsprocesser udføres i henhold til dansk lovgivning og samarbejde med professionelle sprængnings operatører.

_________________________________________________________________________________________

 

Flake Lining 
            

En forebyggende overfladebeskyttelse, der kan spare vedligeholdelsesudgifter.
 

Flake Lining er en overfladebeskyttelse, bestående af glasforstærket vinylester. Materialet har meget høj kemisk resistens og kan bl.a. modstå kondenserende svovlsyre i røggasser.
OMØ har flere typer vinylester produkter. Det aktuelle produkt og behandling udvælges på baggrund af:

 • røggasanalyse
 • temperatur
 • materiale
 • konstruktion 

 

Læs om aktuelle cases her:

Flake Lining kan tåle temperaturer op til 180° tør luft under varig belastning.
At udføre en Flake Lining med lang levetid kræver en omhyggelig og grundig forbehandling med flere kontrolmålinger under opgavens forløb. Behandlingen afsluttes med en 100 % poresøgning af overfladen for at sikre, at den er helt tæt.

Flake Lining kan udføres på stål og beton og kan f.eks. anvendes til :

 

 1. Røggaskanaler

 2. Sugetræksblæser hus og hjul
 3. Posefiltre
 4. Beton tanke og beton render i røgrensbygning
 5. Ståltanke og beholdere med korrosivt indhold
 6. Absorbere på kraftværker

 

 

Under behandlingen benytter vi kraftig ventilation ved hjælp af OMØ Sugeren. Det betyder, at vi kan sandblæse helt uden brug af vand. Dette sikrer en helt tør overflade inden applicering. Samtidig benyttes OMØ Sugeren til at bortventilere opløsningsmidler således, at man opnår det bedst mulige arbejdsmiljø. Så godt som alle anlæg har problemer med korrosion.  
Mange svejser årligt nye plader i, med efterfølgende omkostninger til bl.a.: isolering, stillads, smede- og svejsearbejde. Alternativt kan vælges en forebyggende løsning  og dermed  undgås de løbende vedligeholdelsesarbejder. 
Flake Lining er en rigtig god investering.  I langt de fleste tilfælde holder overfladebeskyttelsen i mere end 10 år. Vi kan tillige kombinere Flake Lining med keramiske belægninger, som er hensigtsmæssig ved områder med kraftig erosion.
            
Vi kommer gerne ud og rådgiver om, hvordan og hvilke type behandling, der kan udføres hos jer. Vi giver også gerne en fast pris, så du har mulighed for at planlægge og budgettere din reparation.